- Piyano // Bağlama // Nota // Müzik Okullarına Hazırlık -

Çorum İl Sınırları İçerisinde Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Tek Piyano Kursu.!

 

Piyano - Bağlama - Nota ve Müzik Okullarına Hazırlık kursu kayıtlarımız sürekli olup programa istenildiği tarihte başlanabilir.

Mega Hafıza™ bünyesinde güvenli ve kurumsal kimlik altında alacağınız eğitim, çocukların geleceğinde temel sanat eğitimini oluşturacaktır.

Müzik öğretmenimiz Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservaturarı mezunudur ..

Kimler Katılmalı ?

Programa, Piiyano ve Bağlamaya ilgi duyan, Piyano ve Bağlama çalmayı temel düzeyde öğrenmek isteyen 5 yaş ve üzeri herkes öğretmen ile birlikte yapılan, müzik kulağı ve enstrümana yatkınlığın kontrol edildiği bir deneme çalışmasının ardından katılabilir. Konservatuar ve Güzel Sanatlar Liselerine hazırlanmak isteyen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte oluşturacakları programlar dahilinde sınavlara rahatlıkla hazırlanabilirler ..

Hangi Yaşta Hangi Eğitimi Almalı ?

Çoçuklara Piyano ve Bağlama Kursu

 

  Çocuklara yönelik Piyano kursumuz 5 yaş ve üzeri çocuklar için, Bağlama kursumuz ise 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygulanır. Kurslarımız haftada bir gün bir saat Özel Ders şeklinde yapılır. Kurs saatleri velilerin istedikleri saatlere göre ayarlanır. İsteğe göre ders saatleri arttırılabilir. Çocuklarla ders yapan öğretmenimiz çocuklar konusunda uzman, konservatuar mezunu ve uzun yıllar ders deneyimi olan öğretmendir. Derslere başlamadan önce Piyano ve Bağlama kursu alacak olan öğrenci adaylarında ezgisel bellek ve ritm kulağı aranır. Öğrenci adaylarını öğretmenimizin görmesi ve ön görüşme yapılması gerekmektedir ..

Yetişkinlere Piyano ve Bağlama Kursu

 

  Piyano ve Bağlama dersi almak isteyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında, daha önce ders almamış olan yetişkinlerin de Piyano ve ya Bağlama çalıp çalamayacağı sorusu gelmektedir. Evet, Piyano ve ya Bağlama çalmak isteyen herkes, hangi yaşta olursa olsun yeteneği ölçüsünde çalabilir. Bunun için üstün bir yeteneğe ve sanıldığı gibi çok özel şartlara sahip olmak kesinlikle gerekmemektedir. Kurslarımız haftada bir gün bir saat Özel Ders şeklinde yapılır. İsteğe göre ders saatleri arttırılabilir ..

Güzel Sanatlar ve Müzik Okullarına Hazırlık

 

  Müziği meslek edinmek ister misiniz ? Bu programda akademik müzik eğitimi veren lise düzeyindeki okulların yetenek sınavlarına hazırlık kursları verilmektedir. Müzik Okulları Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarındaki amacımız, Türkiye’ deki Müzik Eğitimi veren kurumlara öğrencilerimizi müzikal yetenek bakımından en iyi şekilde hazırlayıp, onları bu kurumlara yönlendirmek ve kazandırmaktır. Lise Hazırlık Sınıfında 10 - 12 Yaş Grubunda bulunan İlköğretim Öğrencileri bulunmakta ve bu öğrenciler, Devlet Konservatuvarı Lise Bölümü, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine ve Askeri Mızıka Okulu gibi Lise düzeyinde eğitim veren Müzik Öğretim Kurumlarına hazırlanmaktadır. 10 - 12 Yaş Grubu çağında olan bu öğrenciler sesi ve bedeni yormayacak şekilde İşitme Eğitimine tabi tutulurlar. Çalgı seçimi konusunda yönlendirilerek öğrenciye en uygun çalgıyı seçmesine yardımcı olunur. Çalgı seçiminde ve Eğitiminde Türkiye’de Müzik Eğitimi veren Liselerin Çalgı Eğitim müfredatları göz önünde bulundurularak eğitim verilir ..

                  Temel Müzik Bilgileri
                  Solfej ( Müziksel Okuma )
                  Dikte ( Müziksel Yazma )
                 Nota Okuma
                  Çok Ses İşitme ( İki, Üç, Dört Ses Duyma )
                 Ezgisel Bellek
                 Ritimsel Bellek
                  Şan Eğitimi
                  Bireysel Çalgı Eğitimi

Neden Piyano Eğitimi ?

 • Hem beyni, hem bedeni çalıştıran piyano notaları algılayan beynin, tuşlara dokunan parmaklara, pedallara basan ayağa emir vermesiyle bir koordinasyon oluşturur. Bu da beynin birden fazla bölgesini çalıştırarak çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağlar. Piyano her zaman büyük bestecilerin en yakını olmuştur bu yüzdendir ki piyano için yapılan besteler ciltler tutar. Çıkan seslerin piyano üzerinde hazır bulunmasından dolayı çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren piyano eğitimine başlayabilmektedirler.
 • 1-) Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis ve Newcomb, 1996 yılında üç-dört yaşlarındaki yetmişsekiz çocuğu incelediler ve onlarıdört gruba ayırdılar. Otuz dördü özel piyano dersi, yirmisi özel bilgisayar dersi, geri kalan yirmi dördünden onu özel şarkıdersi alırken, on dördüne de hiç ders verilmedi. Deney altıay sürdü. Çocukların yaşlarına uygun dört standart test, deneyin başında ve sonunda çocuklara uygulandı. Testlerde, piyano dersi alan çocukların, mantıksal hafızalarının ve algılama yeteneklerinin ciddi şekilde geliştiği görüldü.
 • 2-) On yedi farklıülkede, on dört yaşgrubunda, fen bilimleri okuyan öğrenciler arasında yapılan araştırmada, ilk üç ülke sıralaması, Macaristan, Hollanda ve Japonya olarak çıkmıştır. İlginç olan, bu üç ülkenin de, eğitim programlarına, ana okulundan üniversiteye kadar düzenli müzik eğitimi koymuşolmalarıdır. Özellikle Macaristan, çok değerli eğitimci / besteci Zoltan Kodaly’ın çizdiği yöntemle hazırlanmışbir eğitim programını, 1960’lardan itibaren uygulamaktadır. Günümüzde Macaristan’da, ilkokul üçüncü sınıfa gelmişöğrenciler içinde, solfej yapamayan ya da bir şarkıyı doğru olarak söyleyemeyen öğrenci yok gibidir. Macar öğrencilerinin, matematik ve diğer bilimlerdeki başarıları göz kamaştırıcıdır. Sıralamada ikinci olan Hollanda, düzenli müzik eğitim programına 1968’de başlamış, Japonya da, bu iki ülkenin deneyimlerini özümseyerek kendi müzik eğitim sistemini oluşturmuştur.
 • 3-) Benzer bir başka araştırma, yüksek teknoloji şirketlerinin merkezi durumunda olan Amerikan Silikon Vadisi’nin (Silicon Valley), teknik tasarımcılarıve mühendisleri arasında yapılmıştır ve bunlar içinde, önde gelen yöneticilerin tamamına yakınının müzikle doğrudan ilgilenen amatör müzisyenler olduğu saptanmıştır.
 • 4-) Amerika Birleşik Devletleri’nde, en yüksek akademik başarıya sahip okulların, günlük aktivitelerinin %20 – 30’unu sanat aktivitelerine ayırıyor olmalarıdikkate değerdir ki bunların içinde müziğin önemli bir yeri vardır. 1984 yılında tüm akademik göstergeleri başarısız olan St. Augustine Bronx İlkokulu, uyguladığı yoğun müzik eğitimi programının ardından, günümüzde başarıoranını%90’lara çıkartmıştır. (GÜLTEK, Buğra, Müzik, Yetenek ve Çocuk, Çoluk Çocuk Dergisi, Şubat 2002 Sayı11; DICKINSON, Dee, New Horizons of Learning, www.menc.org 2006) Örnekler arttırılabilir. Son dönemlerde birçok özelokulun müzik aktivitelerine daha fazla önem vermesi, işbaşvurularında, başvuranın sanatsal etkinliklerinin de sorgulanması, İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi sınavları gibi uluslararası sınavların yaygınlaşarak, buradan alınan derecelerin işya da akademik kariyer başvurularında kullanılması, müziğin, akademik başarıyla doğrudan ilgisinin anlaşılmasının bir sonucudur. Ne yazık ki, ülkemizin genel eğitim programları içinde bu çok önemli bilişsel - ruhsal - bedensel - akademik destek, hak ettiği yeri alamamaktadır ...

ÖZET OLARAK
Doğadaki tüm güzelliklerin davetine açık olan çocukların, kişiliklerinin şekillenmeye başladığı yıllarda tanışacakları farklı sanat etkinliklerinden olumlu olarak etkilendikleri açıktır. Tüm bu sanat dalları arasında hiç kuşkusuz, müziğin ayrıcalıklı bir yeri vadır. Çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için eğitimciler, erken yaşta edinilen olumlu müzikal deneyimlerin önemini vurgulamaktadırlar.